Làm việc cùng chúng tôi

Một nơi mà bạn xây dựng sự nghiệp của mình. Cho dù bạn muốn phấn đấu trở thành người quản lý hay tập trung vào phát triển nghề nghiệp, GNT công nhận và đánh giá cao tài năng của bạn.

Quyền lợi

Trình độ học vấn của bạn không phải là mối bận tâm của chúng tôi. Điều quan trọng là khả năng học hỏi điều mới của bạn và khả năng đứng dây sau vấp ngã đế tiến lến phía trước.
Môi trường năng động cho bạn làm nên những điều tuyệt vời.

Tuyển dụng

Nơi làm việc để chia sẻ, học hỏi và phát triển:
Với một đồng nghiệp sáng tạo năng động, cởi mở trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một môi trường học tập và phát triển
GNT sẽ luôn giữ vững vị thế trong thế giới công nghệ.