Liên hệ

Yêu cầu bản demo sản phẩm - thiết kế và khám phá những công nghệ của GNT sẽ đưa công ty bạn lên một tầm cao mới.
GNT VN Co., Ltd
Trụ sở chính

Số 46-48-50-52 đường B4, Khu Đô Thị Sala, phường An Lợi Đông,
Quận 2, TP HCM

Art Studio

Số 121 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao,
Quận 1, TP HCM

Liên hệ
(+84) 28 2228 1111
(+84) 28 3636 2829
Email
info@gnt.com.vn
recruitment@gnt.com.vn
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn